O nás


Vítáme Vás na našich internetových stránkách. Naše pracoviště poskytuje komplexní péči v oblasti prevence, diagnostiky a léčby gynekologických onemocnění včetně ultrazvukových vyšetření, péči o těhotné, antikoncepční poradnu, poradnu pro ženy v období klimakteria, očkování proti rakovině děložního čípku. Specializujeme se na diagnostiku a dispenzarizaci patologií děložního čípku.

MUDr. Olga Šebestová

Promovala na 2.LF UK v Praze v roce 2003. Po dokončení studia působila krátce na chirurgickém oddělení v MN v Litoměřicích. Od roku 2004 působila na Gynekologicko porodnické klinice ve Fakultní nemocnici v Motole, specializovala se na kolposkopická vyšetření a problematiku onkogynekologie. V roce 2010 složila atestační zkoušku s pochvalou a získala specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví. Je nositelem funkční licence k provádění expertního kolposkopického vyšetření.

Helena Houbová DiS.

Absolvovala Vyšší odbornou školu Medea v roce 2002, poté působila na Gynekologicko porodnické klinice ve Fakultní nemocnici v Motole jako diplomovaná porodní asistentka na oddělení rizikového těhotenství, porodním sále a pooperačním oddělení.

Spolupracujeme s pojišťovnami:


111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
213 – Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna
211 – Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Certifikace ISO 9001