Nejčastější dotazy


Mám výtok z pochvy nebo svědění.

Pokud se jedná pouze o pocit svědění a není přítomen výtok, můžete použít volně prodejné přípravky (Tantum Rosa, Femigel, Ginexid vaginální čípky, Gynocaps vaginální tobolky, boraxové globule). Pokud je výtok bílý, hrudkovitý a výrazně svědí, jedná se pravděpodobně o kvasinkovou infekci a lze použít opět některý z volně prodejných přípravků (Gyno Pevaryl Combi, Candibene Combi, Jenamazol vaginální krém, Canesten combi). Vždy je účinnější použít kombinovaný přípravek k zavedení do pochvy a zároveň i k zevnímu použití, pouze zevní použití nestačí. Pokud výtok nebo svědění přetrvávají déle než 3 dny i při léčbě volně prodejnými přípravky, objednejte se na vyšetření. Pokud má výtok zbarvení do žluta, do zelena nebo obsahuje příměs krve, objednejte se na vyšetření.


Nedostala jsem menstruaci v očekávaném termínu.

Proveďte si těhotenský test, a pokud je pozitivní, objednejte se na vyšetření. Pokud je test negativní a máte menstruaci opožděnou o déle než 2 týdny, doporučuji vyšetření gynekologem a event. aplikaci hormonální injekce k vyvolání menstruace (k zabránění dysfunkčního krvácení).


Mám nepravidelnou menstruaci.

Vždy je vhodné navštívit gynekologa, aby určil, zda je menstruace skutečně nepravidelná, zda nepravidelné krvácení nemá nějakou příčinu (zánět, polyp, zhoubný nádor, hormonální poruchu, poruchu ovulace) a zda je potřeba ho léčit.


Při užívání hormonální antikoncepce mám špinění mimo pravidelný cyklus.

Pokud byla antikoncepce nově nasazená, jde většinou o tzv. krvácení z průniku, které po 1–2 cyklech užívání antikoncepce obvykle vymizí. Vždy je potřeba užívat antikoncepci každý den ve stejný čas, zejména pokud jde o antikoncepci nízkohormonální. Pokud krvácení přetrvává déle než 2–3 cykly, objednejte se na vyšetření. Je potřeba vyloučit některé patologické stavy, jako například záněty, vzácněji přednádorové nebo nádorové stavy a další.


Zapomněla jsem si vzít antikoncepční pilulku.

Pokud uplynulo méně než 12 hodin, účinnost ochrany před těhotenstvím není snížena, vezměte si tabletu ihned, jakmile si chybu uvědomíte, a následující tabletu užijte v obvyklou dobu. Pokud uplynulo více než 12 hodin od doby, kdy jste si měla tabletu vzít, je účinnost antikoncepce snížena. Je vhodné prostudovat příbalový letáček, ve kterém najdete podrobné pokyny, jak v této situaci postupovat. Pokud si nebudete jistá, zkonzultujte problém se svým ošetřujícím gynekologem. Při užívání monofázické hormonální antikoncepce (všechny pilulky obsahují stejnou koncentraci hormonů) se můžete řídit těmito pravidly:

  1. Vynechala jsem tabletu v 1. týdnu užívání – vezměte si zapomenutou tabletu ihned, jakmile si to uvědomíte, i kdyby to znamenalo užít 2 tablety současně. Pokračujte v užívání tablet a během následujících 7 dní použijte další antikoncepční metodu (např. kondom). Pokud jste měla pohlavní styk předtím, než jste si zapomněla vzít tabletu, mohlo by dojít k otěhotnění.

  2. Vynechala jsem tabletu ve 2. týdnu užívání – vezměte si tabletu ihned, jakmile si to uvědomíte, ochrana před otěhotněním není snížená.

  3. Vynechala jsem tabletu ve 3. týdnu užívání – můžete využít jednu z následujících možností a zůstanete chráněná proti otěhotnění:
    1. vzít si zapomenutou tabletu, dobrat balení do konce, neprovádět 7denní pauzu a rovnou navázat užíváním dalších 21 tablet z dalšího balení
    2. ihned přerušit užívání balení, udělat 7denní pauzu a potom zahájit užívání dalšího balení

Měla jsem nechráněný pohlavní styk a neužívám antikoncepci.

Lze použít tabletku Postinor nebo Escapelle, kterou lze zakoupit v lékárně bez receptu na občanský průkaz. Tabletky je vhodné nepoužívat opakovaně, slouží pro výjimečné situace a jednorázové použití. Tabletky je vhodné použít co nejdříve po nechráněném pohlavním styku (maximálně do 72 hodin).


Kdy se provádí vyšetření prsů a mamografický screening?

V České republice je zaveden mamografický screening hrazený z veřejného zdravotního pojištění, který se provádí u žen ve věku od 45 let každé 2 roky. Česká gynekologická společnost doporučuje provádět mamografický screening každý rok od 40 let nad rámec veřejného zdravotního pojištění –pacientky si ho hradí samy. V případě patologického nálezu v prsu (fibrom, cysta, bolesti prsů a jiné) jsou pacientky odesílány na vyšetření mamografem či ultrazvukem individuálně podle potřeby. Seznam akreditovaných screeningových pracovišť včetně telefonických kontaktů a objednací lhůty najdete na internetových stránkách www.mamo.cz.


Mám krvácení v postmenopauze (po přechodu).

Jakékoliv krvácení nebo špinění v postmenopauze (počítá se 1 rok od poslední menstruace) je potřeba vyšetřit a histologicky ověřit. V tomto případě se objednejte ihned na gynekologické vyšetření.


Mám užívat po přechodu hormonální substituční léčbu?

U každé pacientky je přístup individuální, vždy je potřeba zvážit výhody a rizika hormonální substituční léčby. Záleží na stupni závažnosti obtíží u ženy (návaly, pocení, nespavost, změny nálady, atrofie sliznic), dále na věku, riziku osteoporózy a přítomnosti kontraindikací.